LP/2016/624 Návrh Dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 24217/2016-1000-4230
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/624
Dátum začiatku MPK: 20.06.2016
Dátum konca MPK: 01.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 01.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)