LP/2016/621 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. mimoriadnom stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom vo Viedni, Rakúsko, v dňoch 22. - 23. júla 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 6418/2016-min.
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na blížiaci sa termín konania 3. mimoriadneho stretnutia strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu a potreby schválenia delegácie SR vládou Slovenskej republiky a vystavenia poverovacej listiny pre delegáciu SR.
Posledná zmena: 01.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/621
Dátum začiatku MPK: 20.06.2016
Dátum konca MPK: 24.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 01.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)