LP/2016/615 Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2016 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 2995-4/2016/SVL OAP
Podnet: Na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/615
Dátum začiatku MPK: 15.06.2016
Dátum konca MPK: 28.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 15.06.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.06.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 06.07.2016
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)