LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 30.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.