LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 27
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V článku 27 prvej vete odporúčame vložiť za slovo "zmeny" slová "tejto zmluvy" a slová "urobené vykonané" nahradiť napríklad slovom "uzavreté". V druhej vete odporúčame nahradiť slová "v súvislosti s postupom upraveným" napríklad slovami "obdobne podľa postupu upraveného". 

Odôvodnenie: Spresnenie.