LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 22 ods. 2
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V článku 22 ods. 2 odporúčame vypustiť čiarku za slovom "Ak".