LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Článok 3 ods. 1 písm. h)
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V článku 3 ods. 1 písm. h) odporúčame uviesť presné názvy príslušných orgánov. V prvom bode odporúčame nahradiť slová "ministerstvo financií" slovami "Ministerstvo financií Slovenskej republiky".