LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Čikešová, Mária
Pripomienka k: Predkladacia správa
Dátum vytvorenia: 01.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Predkladacej správe, v prvej vete odporúčame za slovami „opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018“ doplniť slová „pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách“, resp. odporúčame uviesť úplný názov návrhu opatrenia.