LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 01.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame vypustiť jednu zo zmienok o tom, že predkladaný návrh opatrenia nemá vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a na životné prostredie.
Odôvodnenie: duplicita