LP/2016/573 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 60. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni konanej v dňoch 26. - 30. septembra 2016

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2523/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiaková, Marta, Ing.
Ďalší predkladatelia: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 13.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/573
Dátum začiatku MPK: 06.06.2016
Dátum konca MPK: 17.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 17.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 18.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)