LP/2016/568 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Finančné právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 22153/2016/BA
Podnet: Iniciatívny materiál na základe Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017 - 2021
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/568
Dátum začiatku MPK: 06.06.2016
Dátum konca MPK: 24.06.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.06.2016
Ukončenie štádia: 03.06.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: 26.08.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.08.2016
Ukončenie štádia: