LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
čl. I novelizačný bod 2, písm. m) prvý bod: Nakoľko nejde o výpočet náležitostí, medzi posledné dve alternatívy odporúčame čiarku nahradiť slovom "alebo".