LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: uzneseniu
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V uznesení  názve zákona za slová „359/2015“ doplniť slová „Z. z.“ a v tejto súvislosti vykonať úpravu aj v doložke vybraných vplyvov a doložke zlučiteľnosti. Legislatívnotechnická pripomienka.