LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I. štvrtom bode poznámke pod čiarou k odkazu 12 slová „595/2009“ nahradiť slovami „182/1993“ pretože § 18 ods. 1 až 3 nebol novelizovaný zákonom              č. 595/2009 Z. z.