LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. I. deviatom bode § 24a ods. 2 slová „raz ročne až do 31. decembra 2017“ odporúčame preformulovať pretože v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona poskytnutie štatistických údajov Európskej komisii nastane iba jedenkrát.