LP/2016/513 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Základné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2016-13546/14885:1-10FO
Podnet: § 102 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/513
Dátum začiatku MPK: 31.05.2016
Dátum konca MPK: 20.06.2016
Novelizované predpisy: 322/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 27.07.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 28.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.07.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: