LP/2016/501 Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 2016/01074-1 PRED
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kičura, Kajetán, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/501
Dátum začiatku MPK: 20.05.2016
Dátum konca MPK: 09.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 09.06.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.06.2016
Ukončenie štádia: 13.06.2016
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: SŠHRSR (Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky)