LP/2016/468 Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 600.458/2016-ORPO
Podnet: uznesenie vlády SR č. 332 z 2. apríla 2002
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky je informatívneho charakteru a jeho obsah bol konzultovaný so všetkými dotknutými rezortmi a inštitúciami. Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, zamestnanosť, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Posledná zmena: 02.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/468
Dátum začiatku MPK: 20.05.2016
Dátum konca MPK: 26.05.2016
Dôvod zrušenia MPK: systémová chyba

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 20.05.2016
Ukončenie štádia: 20.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)