LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 03.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V texte predkladacej správy uviesť legislatívnu skratku Jednotného patentového súdu resp. zjednotiť používanie termínu Jednotného patentového súdu a JPS.
2. Doplniť za ministerstvo zahraničných vecí spojenie „a európskych záležitostí“.
3. Spojenie „konanie o porušení práva EÚ podľa čl. 258 ZFEÚ“ nahradiť spojením „konanie o porušení podľa čl. 258 ZFEÚ“.