LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 03.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode B.7. je navrhovaná úloha pre ministra financií „poskytovať súčinnosť ministrovi hospodárstva pri plnení úlohy B.3.“ (zabezpečiť vypracovanie analýzy hospodárskych vplyvov dohody v Slovenskej republike). Túto úlohu žiadam vypustiť vzhľadom na to, že problematika Dohody o Jednotnom patentovom súde nie je v pôsobnosti ministerstva financií. Pripomienka je zásadná.