LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 03.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vypustiť skratku „SR“ v rámci jednotlivých zodpovedných osôb uvedených v bodoch B.3. – B.8. návrhu uznesenia vlády SR.