LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 03.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Vypustiť označenie bloku: „Zodpovedná osoba“ v rámci bodu B.2 návrhu uznesenia vlády SR, vzhľadom na to, že body B.1 a B.2 majú uvedenú rovnakú zodpovednú osobu (podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti). Obdobne upraviť body B.5 a B.6 návrhu uznesenia vlády SR, vzhľadom na rovnakú „Zodpovednú osobu“ uvedenú v bode B.4 (predseda Úradu priemyselného vlastníctva).