LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 03.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V celom návrhu uznesenia vlády SR upraviť termíny splnenia jednotlivých úloh v súlade s bodom 5.1 (ods. 19) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a s čl. 6. ods. 2 písm. b) Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.