LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu uznesenia vlády SR
Dátum vytvorenia: 03.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Úlohy, ktoré predkladateľ navrhuje zrušiť v bode A.1 návrhu uznesenia vlády SR  je potrebné jednotlivo uviesť v samostatných bodoch návrhu uznesenia vlády SR a následne upraviť v zmysle bodu 5.1 (ods.18) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, ktorý okrem iného znie nasledovne: „Ak predkladateľ navrhuje zrušiť bod uznesenia, v návrhu uznesenia uvedie označenie bodu a text tohto bodu.“.