LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 31.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
A.4. úlohu v bode C.1. uznesenia vlády SR č. 65 zo 6. februára 2013 – predložiť 
         dohodu po jej podpise na vyslovenie súhlasu Národnej rade SR a na rozhodnutie, 
         že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť 
         pred zákonmi;