LP/2016/433 Doplnenia Postupov pre zastupovanie Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 00005/Os/2016/AC
Podnet: Iniciatívny materiál v nadväznosti na vytvorenie nového ústredného orgánu štátnej správy
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/433
Dátum začiatku MPK: 17.05.2016
Dátum konca MPK: 31.05.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - KZSRPSEÚ (Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia: 31.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 06.06.2016
Vlastník aktivity: MSSR - KZSRPSEÚ (Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 23.06.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.06.2016
Ukončenie štádia: 23.06.2016
Vlastník aktivity: MSSR - KZSRPSEÚ (Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 23.06.2016
Vlastník aktivity: MSSR - KZSRPSEÚ (Kancelária zástupcu SR pred súdmi EÚ)