LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K mesiacu „Október“:
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Úlohu č. 3 presunúť na mesiac august.
Návrh zákona o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov