LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K mesiacu „September“:
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Úlohu č. 10 presunúť na mesiac august.
Návrh zákona o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.