LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Mesiac august úloha č. 4
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V mesiaci august 2016 pri úlohe č. 4 žiadam v názve úlohy na konci doplniť slová „a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ a časť Dôvod predloženia žiadam preformulovať takto: „Transpozícia smernice Rady 2015/2376 z 8. decembra 2015, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní.“.