LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k bodu 12 na mesiac december
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
II. Pripomienky k jednotlivým častiam
1. v bode 12. „Návrh zákona, ktorým sa mení a doplna zákon c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 91/2016 Z.z. na mesiac december žiadame v odôvodnení úlohy doplniť na záver nasledovné: 
„a riešenie problémov aplikačnej praxe.“ 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú