LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
6. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. 
Názov úlohy: 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ÚOŠS:
MZ SR
Dôvod predloženia: 
Riešenie problémov aplikačnej praxe. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú