LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
5. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. 
Názov úlohy: 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ÚOŠS:
 Úrad pre verejné obstarávanie.
Dôvod predloženia: 
Riešenie problémov z aplikačnej praxe, predovšetkým potreby zvýšenia finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre podlimitné civilné zákazky a podlimitné koncesie ako nástroja na zníženie administratívnej záťaže vo verejnom obstarávaní a podpory miestneho rozvoja.
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú