LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K celému materiálu
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.