LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Navrhujeme do Plánu zaradiť na mesiac október 2016 nový bod „Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení iných zákonov“. Za gestora zákona navrhujeme Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národnú banku Slovenska ako spolugestora.
Odôvodnenie: Ide o pokračovanie návrhu zákona, ktorý bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie na jeseň 2015 a po rozporových konaniach s rôznymi asociáciami a rezortmi nebol nebol ukončený  legislatívny proces. S ohľadom na závažnosť navrhovaných ustanovení je preto žiaduce v podmienkach nových Legislatívnych pravidiel vlády SR začať nové legislatívne konanie bez zbytočného odkladu.