LP/2016/374 Správa o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2015

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 323/PMÚ SR/2016
Podnet: Na základe § 16 ods. 5 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
Zodpovedná inštitúcia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Menyhart, Tibor, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/374
Dátum začiatku MPK: 05.05.2016
Dátum konca MPK: 25.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia: 27.05.2016
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)