LP/2016/364 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 17015/2016/BA
Podnet: § 40 ods. 2 písm. a)
b)
e)
f) a g) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: Holjenčík, Jozef, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/364
Dátum začiatku MPK: 05.05.2016
Dátum konca MPK: 26.05.2016
Novelizované predpisy: 250/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

277/2012 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.05.2016
Ukončenie štádia: 05.05.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.05.2016
Ukončenie štádia: 26.05.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.05.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia: 22.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: 03.08.2016
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2016
Ukončenie štádia: