LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I v bode 14 § 11 ods. 3 slová „sa overujú“ nahradiť slovami „sa overuje“ a za slovo „nula“ vložiť slovo „bodov“, v bode 20 § 14c za slovo „podľa“ vložiť slovo „právnych“).