LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu jeho možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 a čl. 123 (čl. I bod 3 § 6 ods. 3 a bod 6 § 7 ods. 3), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a nie je v súlade so splnomocnením zákona a s jej čl. 13 (čl. I bod 3 § 6 ods. 3, bod 6 § 7 ods. 3, bod 14 § 11 ods. 3, bod 21 vysvetlivky k prílohe č. 1), pretože ukladá povinnosti.