LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 10
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. V čl. I bode 10 odporúčame za slová „§ 9 ods. 1 písm. b)“ vložiť slová „a d)“ a následne vypustiť bod 11.