LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 1
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
1. V čl. I bode 1 odporúčame za slová „§ 5 ods. 3“ vložiť slová „a § 8 ods. 1“ a následne vypustiť bod 8.