LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. II
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme posunúť dátum nadobudnutia účinnosti vyhlášky na neskorší dátum. Dátum 1. jún 2016 nezohľadňuje dĺžku legislatívneho procesu a potrebnú legisvakanciu podľa čl. 8 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR.