LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 14
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhovaná úprava ústnej časti výberového konania na jednej strane znižuje váhu hodnotenia, ale na druhej strane zavádza skutočnosti, z ktorých každá je hodnotená od 0 do 3 bodov.
Nemožno súhlasiť s tým, aby hodnotenie odborných schopností bolo hodnotené (0 – 3 bodov) rovnako ako napr. tvorivosť, kultivované vystupovanie a pod.  
Intelektové schopnosti overujú psychológovia pri psychologickom posúdení. Tí sa môžu vyjadrovať napr. aj k emocionálnej stabilite a pod.
Nevieme sa adekvátne vyjadriť k tomu, ako majú členovia výberovej komisie v pomerne krátkom čase vyhodnocovať osobnostné predpoklady podľa prílohy č. 1, ak ide skôr o psychologické kategórie. Vysvetlivky v prílohe č. 1 v bode 7 členom výberovej komisie veľa nepomôžu. 
Práve aj pre túto problematiku, nejasnosť a subjektivitu pri ich posudzovaní nesúhlasíme, aby hodnotiaci hárok, najmä ústnej časti bol za účelom možnosti zverejňovania súčasťou zápisnice.
Cieľom a účelom výberových konaní má byť výber osobností za budúcich sudcov, ktorí spĺňajú aj odborné predpoklady a možnosť bulvarizovania uchádzačov, najmä neúspešných, nemá s výberovým konaním nič spoločné, nikto to nepotrebuje vedieť a medializovať o prípadnom zneužívaní ani nehovoríme. 
Takýmto kritériám výberového konania sa nemusia podrobiť uchádzači na žiadne iné profesie okrem sudcov. K tomu pribudnú bezpečnostné previerky, dvakrát preverovanie podmienok na súdnej rade a nakoniec u p. prezidenta. Nevieme, ale predpokladáme, že nikde v EÚ a blízkom okolí takýto systém neexistuje. 
Aj keď sme za prísne a náročné kritériá výberového konania, žiadne výberové konanie ešte nezaručí, že ten alebo tá veľmi úspešná uchádzačka na výberovom konaní bude skutočne aj osobnosť v súdnej praxi. Vyberáme inteligentných, naučených, jazykovo zdatných kandidátov, ale aký to bude sudca, môžeme zistiť po 3 – 4 rokoch praxe. Nechávame teda na úvahu, či by nebolo možné vymenovanie sudcov napr. na 4 roky a keď sa osvedčia, vymenovať ich za sudcov bez časového obmedzenia. 
Za 3 – 4 roky sa dá zistiť, či úspešný uchádzač na výberovom konaní bol dobrým výberom, či bol vybratý sudca osobnosť, nielen sudca vzdelaný, čestný, možno aj pracovitý, ale neschopný zvládať obtiažnosť súdnej agendy, pružne reagovať a rozhodovať a hlavne nebáť sa rozhodovať. 
Aj napriek niektorým kritickým názorom veríme, že navrhovaná úprava bude prínosom, avšak skutočným prínosom by bola novelizácia príslušného zákona a nie iba vyhlášky. 

Sudcovia Krajského súdu v Nitre:
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Dagmar Podhorcová
JUDr. Marta Polyáková
JUDr. Roman Greguš
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ľubomíra Kubáňová