LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 12
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Súhlasíme so zákonnou úpravou ako aj ustanovením § 10 ods. 1 Vyhlášky, aby sa uchádzač podrobil psychologickému posúdeniu, či spĺňa predpoklady na výkon funkcie sudcu. 
Psychologické posúdenia psychológov ZVJS sa osvedčili, boli pre súdy bezplatné a v podstate aj rešpektované. 
Nemáme výhrady, ak psychologické posúdenia budú vykonávať aj psychológovia z iného prostredia. Považujeme to za prínos, ale poukazujeme na ustanovenie § 10 ods. 3 Vyhlášky. S ktorými psychológmi bude dohoda? Bude vytvorená akási databáza psychológov (okrem ZVJS)? Kto ich vyberie do tejto databázy? Budú robiť psychologické posúdenia bezplatne?
Sme zásadne proti tomu, aby sa najmä sudcovia okresných súdov, krajských súdov, bývalí sudcovia medzinárodných súdnych inštitúcií a ústavného súdu, ale aj špičkoví prokurátori krajských prokuratúr a generálnej prokuratúry, docenti a profesori práva a pod. museli podrobovať výberovému konaniu podľa súčasnej právnej úpravy. 
Sudcovia Krajského súdu v Nitre:
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Dagmar Podhorcová
JUDr. Marta Polyáková
JUDr. Roman Greguš
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ľubomíra Kubáňová