LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 9
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vypracovanie kvalitného písomného rozhodnutia by malo mať výrazne väčšiu váhu v písomnej časti výberového konania ako napr. prípadová štúdia alebo preklad z cudzieho jazyka.
Na každý rozsudok má uchádzač časový limit 3 hodiny. V rozsudku musí riešiť niekoľkonásobne obtiažnejšie otázky, problémy ako napr. v prípadovej štúdii. O preklade ani nehovoríme. Za 3 hodiny sústredenej práci pri štúdiu neznámeho spisu a následnom písomnom vypracovaní rozsudku je 25 bodov neadekvátne k 25 bodom za prípadovú štúdiu a 20 bodov za preklad. 
Za súčasnej právnej úpravy výberových konaní by vypracovanie kvalitných rozsudkov malo byť základom písomnej časti výberových konaní. Argumentácia, že píšu dva rozsudky a môžu získať 50 bodov neobstojí. Každý rozsudok je samostatne hodnotený a ak uchádzač v jednom  neuspeje, nepokračuje vo výberovom konaní.
Sudcovia Krajského súdu v Nitre:
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Dagmar Podhorcová
JUDr. Marta Polyáková
JUDr. Roman Greguš
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ľubomíra Kubáňová