LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 5
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Znalosť cudzieho jazyka u sudcu najmä anglického alebo francúzskeho je nepochybne vítaná, avšak nesúhlasíme s argumentáciou, že judikatúra medzinárodných súdnych inštitúcií, ktorá je relevantná z hľadiska rozhodovacej činnosti súdov v Slovenskej republike si vyžaduje znalosť anglického, nemeckého či francúzskeho jazyka a nie ruského.
Vylúčenie ruštiny znamená v podstate znemožnenie postupu na súdy vyššieho stupňa pre starších sudcov (cca 55 rokov a viac), ktorí by boli nepochybne osobnostným a kvalitatívnym posilnením týchto súdov. Je paradox, že na súd vyššieho stupňa sa môže dostať „menej kvalitný“ sudca, ale hlavne, že je mladší a vie ako tak po anglicky. 
Písomný preklad z cudzieho jazyka by mohol byť akýmsi bonusom pre uchádzača pri postupe na súd vyššieho stupňa (ak sa vylúči ruština) pri výberovom konaní na sudcu by mal byť nevyhnutnou podmienkou, aj keď hodnotenie 20 bodmi je nadsadené.
Sudcovia Krajského súdu v Nitre:
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Dagmar Podhorcová
JUDr. Marta Polyáková
JUDr. Roman Greguš
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ľubomíra Kubáňová