LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 2
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
Podľa nášho názoru je prípadová štúdia vo výberovom konaní precenená. Súhlasíme so zrušením zverejňovania prípadových štúdií, ako aj s ich častejším obmieňaním.
Medzi členmi výberovej komisie sú dokonca názory na zrušenie prípadových štúdií. Hranica medzi odpoveďou v písomnom teste a riešením prípadovej štúdie je niekedy veľmi tesná a prípadová štúdia je často iba podrobnejšia písomná odpoveď na právny problém v nej obsiahnutý.
Na riešenie prípadovej štúdie podľa nás stačí 30 – 40 minút a dávame do úvahy, či má byť hodnotená až 25 bodmi.
Jednoznačne súhlasíme, aby prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužila.
Sudcovia Krajského súdu v Nitre:
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Dagmar Podhorcová
JUDr. Marta Polyáková
JUDr. Roman Greguš
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ľubomíra Kubáňová