LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 1
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pokiaľ je zámerom novely zvýšiť váhu písomnej časti výberového konania navrhujeme, aby písomný test pozostával zo 60 otázok s pridelením 1 bodu za každú správnu odpoveď v časovom limite 50 minút.
Sudcovia Krajského súdu v Nitre:
JUDr. Ingrid Doležajová
JUDr. Dagmar Podhorcová
JUDr. Marta Polyáková
JUDr. Roman Greguš
JUDr. Ján Vanko
JUDr. Ľubomíra Kubáňová