LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V materiáli chýba časť „návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky“ a „Doložka vplyvov“  – súbory s týmto názvom sú síce zaradené, ale nie sú „vyplnené“ konkrétnym textom návrhu uznesenia. resp. konkrétnymi údajmi k doložke vplyvov -  navrhujeme do textu materiálu doplniť.