LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šikutová, Barbora
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme predkladateľa na skutočnosť, že s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa aj na predložený materiál vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 76/2016); z tohto dôvodu bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa tejto metodiky.