LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Šikutová, Barbora
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Predložené predbežné stanovisko je potrebné vypracovať  v súlade s aktuálne platným Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 76/2016).